Czym się zajmujemy?

Górnictwo i geologia

Wykorzystywane przez nas technologie wspierają projekty górnicze na każdym etapie ich rozwoju – począwszy od poszukiwania złoża, okonturowania jego granic i planowania infrastruktury udostępniającej, poprzez monitoring eksploatacji, aż do nadzorowania likwidacji złoża.

Dowiedz się więcej

Ochrona Środowiska

GIS i teledetekcja są idealnymi narzędziami wspierającymi działania związane z ochroną środowiska. Pozwalają na charakterystykę i ocenę jego aktualnego stanu, śledzenie zmian powstałych na przełomie lat, czy prognozowanie tych, które mogą pojawić się w przyszłości.

Dowiedz się więcej

Rolnictwo i leśnictwo

Właściwe użytkowanie obszarów rolnych i leśnych nigdy nie było tak istotne. Złożoność zarządzania gospodarką leśną wymaga korzystania z przestrzennych baz danych, a kontrola kondycji upraw i lasów może być z powodzeniem wsparta analizą zdjęć satelitarnych lub lotniczych.

Dowiedz się więcej