O nas

LoSA Laboratory of Spatial Analysis (ang. Laboratorium Analiz Przestrzennych) powstała z inicjatywy dwójki absolwentów AGH zafascynowanych analizą danych przestrzennych, którzy żartobliwie nazywają siebie geospatialistami (od ang. spatial – przestrzenny).

LoSA  jest firmą konsultingową wykonującą zaawansowane analizy danych przestrzennych oraz ekspertyzy z zakresu górnictwa i geologii tworzone w oparciu o dane przekazane przez klienta, pomiary terenowe, mapy, bazy danych, zdjęcia satelitarne i lotnicze, a także dane pozyskane za pomocą drona. Dzięki teledetekcji i GIS możliwe jest poszukiwanie złóż, wspomaganie planowania infrastruktury udostępniającej złoże, monitoring działalności górniczej, a także nadzór nad likwidacją działalności górniczej i rekultywacją terenu. Na każdym etapie projektu górniczego dostarczamy informacji niezbędnych do lepszego podejmowania decyzji.

Wykorzystanie wyżej wymienionych technologii w porównaniu do tradycyjnych metod charakteryzuje się niższym kosztem, co wynika głównie z ograniczenia prac w terenie. Sprzyjają one także identyfikacji przedsięwzięć o większym ryzyku dla środowiska, rozpoznaniu obszarów wrażliwych, tworzeniu map intensywności szkodliwego czynnika w środowisku, czy tworzeniu obszarów buforowych wokół potencjalnie szkodliwego przedsięwzięcia, co zgodne jest z ideą zrównoważonego rozwoju.

Ze względu na uniwersalność stosowanych technik jesteśmy w stanie prowadzić także monitoring upraw rolnych, detekcję terenów podmokłych i zalanych, analizy zmian pokrycia terenu i wiele innych projektów. Ponadto, systemy te pozwalają na integrowanie danych pochodzących z różnych źródeł, co często przyczynia się do pozyskania informacji, które nie byłyby widoczne podczas analizy pojedynczych zestawów danych. 

Nasza firma opiera się na dwóch filarach: szeroko zakrojonej współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin, co umożliwia kompleksowe i nieszablonowe podejście do problemu oraz na korzystaniu z oprogramowania typu open source, kiedy to tylko możliwe, co z kolei pozwala obniżyć koszt analizy. Łącząc naszą wiedzę geologiczną i środowiskową z umiejętnościami obróbki i analizy danych przestrzennych możemy dostarczyć unikalne na rynku usługi.

 

Spotkajmy się!

Sonia Bazan

Sonia Bazan

absolwentka Economic Geology na Akademii Górniczo – Hutniczej i Ochrony Środowiska na Politechnice Krakowskiej. Doświadczenie w zakresie analizy przestrzennego rozkładu danych uzyskała podczas wykonywania projektów badawczych na obu uczelniach i prezentując ich wyniki na sesjach kół naukowych. Posiada doświadczenie w tworzeniu dokumentacji geologicznej. Jej praca magisterska dotyczyła wykorzystania GIS-u w geologii.  Wkrótce ukaże się artykuł o rozkładzie przestrzennym metali ciężkich w zbiornikach zaporowych, którego jest współautorką. Uwielbia podróże. Ostatnio odwiedziła Islandię.

e-mail: sonia.bazan@losa.tech

Krzysztof Getinger

Krzysztof Getinger

absolwent Economic Geology na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z GIS-u na AGH. Swoje doświadczenie w wykorzystywaniu GIS-u i teledetekcji nabył w trakcie pracy nad własnymi projektami naukowymi, których wyniki wielokrotnie prezentował na konferencjach naukowych. Jego praca magisterska o wykorzystywaniu zdjęć hiperspektralnych w poszukiwaniu złóż jest zdecydowanie innowacyjna w skali kraju. Programuje w języku Python. Interesuje się astronomią.

e- mail: krzysztof.getinger@losa.tech