\n" }];

LOSA Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.2. Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Nazwa beneficjenta
LOSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu
"Opracowanie i wdrożenie algorytmu uczenia maszynowego do szacowania na 24h do przodu dostępności miejsc parkingowych w Strefach Płatnego Parkowania Niestrzeżonego"

Cel projektu
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu opartego na algorytmach sztucznej inteligencji przewidującego dostępność miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na 24 godziny do przodu ułatwiając planowanie podróży kierowcy.

Efekty projektu
Efektem projektu, dzięki bezpośredniemu kierowaniu kierowców na miejsce parkingowe będzie efektywniejsze wykorzystanie SPPN, zmniejszenie ruchu kołowego w miastach, a także zmniejszenie zanieczyszczeń i hałasu generowanego przez poszukujące miejsca samochody. Z punktu widzenia kierowcy efektem projektu będzie możliwość zaplanowania podróży przed jej startem ułatwiając podróżowanie do miast, ograniczając tym samym stres

Termin realizacji
01.06.2022– 20.12.2023

Wartość projektu
1 313 620 ,00 zł

Kwota dofinansowania
999 957, 00 zł

Fundusze

Europejskie